HYRESGÄST

Här hittar du information om allt från våra hyresvillkor till hur du ska göra vid inlytt och utflytt. Du hittar även blanketter om uppsägning och andrahandsuthyrning.

VIKTIGA FRÅGOR OCH SVAR
 

Våra hyresvillkor


- Du som söker lägenhet ska ha fyllt 18 år. - Din lägenhet ska vara ditt permanenta boende, och du ska således vara mantalskriven på din adress. - Du måste ha en fast inkomst för att få hyra lägenhet hos oss. - Kreditkontroll, arbetsgivarintyg och referens från nuvarande hyresvärd görs alltid innan kontrakt skrivs. -Tänk på att du måste teckna en hemförsäkring som skall finnas under hela din hyrestid. - Du får inte äga en bostadsrätt eller villa.
Integritetspolicy


Din personliga integritet är självklart viktig för oss. När du hyr din lägenhet hos oss vill vi att du ska veta att dina personuppgifter behandlas korrekt.

All behandling av personuppgifter hos Wisby Living fastighetsbolag AB sker i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller som lag i alla EU länder från och med den 25 maj 2018, och som ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter med information, som direkt eller indirekt, enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en fysiskt levande person. Exempelvis kan det gälla för- och efternamn eller telefonnummer.

Vad är behandling av personuppgift?
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, dvs. åtgärder som görs där personuppgifter används. Åtgärden kan både göras automatiskt eller manuellt, exempelvis kan det innebära lagring av personuppgifter, registrering, bearbetning, ändring, framtagning, användning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter samlas in för dig som hyresgäst?
De personuppgifter som vi har om dig är sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss. Exempelvis de uppgifterna som står i ditt hyreskontrakt eller uppgifter som du lämnat när du fyllt i intresseansökan här på vår hemsida.

Vi kommer att behandla och säkert förvara dina personuppgifter så länge som du hyr din lägenhet av oss. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna uppfylla vår funktion som fastighetsvärd.

På våra sociala medier kan dina uppgifter också sparas av tredje part, exempelvis på Facebook.

Vad använder vi dina personuppgifter till?
Dina personuppgifter använder vi när vi behöver komma i kontakt med dig via telefon, mobil, brev eller e-mail. Vi använder personuppgifterna också i kontakt med hyresgästföreningen, GEAB och Telia. Utöver detta lämna vi aldrig ut dina personuppgifter, utan dessa behandlas med sekretess. Vi behandlar bara dina personuppgifter då det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som hyresgäst, eller då vi har ett annat legitimt skäl för detta. Vi inhämtar ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter då du fyller i intresseanmälan, och även vid kontraktskrivningen.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part såsom polis eller annan myndighet, då det exempelvis gäller en utredning om brott, eller att vi av annan anledning är skyldiga att lämna uppgifter i enlighet med lag eller myndighetsbeslut.

Ändring av Wisby Livings integritetspolicy
Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy efterhand utan att informera om detta varje gång. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid tillgänlig här.

Rätt till information om dina personuppgifter
Du kan närsomhelst begära att få ta del av dina personuppgifter som vi har om dig. Du har rätt att ändra felaktigheter eller lägga till ny information eller göra begränsningar. Om du skulle anse att vi inte respekterar dina personuppgifter vill vi gärna att du hör av dig till oss så att vi kan förbättra din integritet. Du kan också vända dig till www.datainspektionen.se.
Din lägenhet


- Din lägenhet skall användas till ditt permanenta boende. - Du är alltid skyldig till att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. - Du är alltid skyldig att under hyrestiden vårda och sköta om lägenheten och gemensamma utrymmen såsom förråd och tvättstuga. - Under din hyrestid ska du ha en hemförsäkring. Via hemförsäkringen får du ett bra skydd för dina ägodelar, i och utanför hemmet. Tänk dock på att inte förvara värdesaker i ditt förråd, då de flesta försäkringar inte omfattar förråd. - Kom ihåg att regelbundet rensa golvbrunnar i badrummet för att undvika avloppsstopp i din och dina grannars lägenheter. - Du får inte spola ner föremål i toalett eller handfat, eftersom det kan förorsaka stopp i både lägenhetens och fastighetens avlopp. Spola aldrig ner kattsand, tamponger/bindor eller liknande. - Med jämna mellanrum vill vi att du kontrollerar att din brandvarnare fungerar. - Upptäcker du att något gått sönder eller att något behöver lagas, är du skyldig att meddela oss detta så att vi så snart som möjligt kan åtgärda detta. - Om din lägenhet har balkong så se till att den är fri från is och snö för att förhindra vattenskador.
Hyresregler


- Visa alltid hänsyn till dina grannar genom att exempelvis undvika att föra oväsen i trappuppgångar. - På kvällen mellan kl. 22.00 till 07:00 skall du och dina grannar kunna sova ostört. Om du upplever att du blir störd av någon granne, ta i första hand kontakt med grannen och meddela sedan hyresvärden. - Om du har husdjur, tänk på att de inte får störa dina grannar genom att exempelvis skälla. - Lämna aldrig portar öppna eller på glänt under höst och vinter eftersom det är slöseri med värmen och det kan medföra att skadedjur kommer in i fastigheten. - Kom ihåg att det är förbjudet att förvara återvinning, skor och kläder i trapphusen. - Det är förbjudet att förvara barnvagnar, cyklar och liknande i trapphusen. - Trapphusen skall hållas rena och framkomliga för räddningspersonal och för städning. - Hjälp till att spara energi genom att vädra en kort stund under vinterhalvåret. - I våra fastigheter återvinner vi i de kärl som finns tillgänliga för detta. Kom ihåg att lägga matavfall i särskilda kompostpåsar och brännbart material i en påse, aldrig direkt ner i kärlen. - Du får inte låta någon som inte bor i fastigheten ha tillgång till tvättstugan, tvättstugan är enbart till för de som bor i fastigheten. - Du får inte, utan tillstånd av hyresvärden, sätta upp anslag eller skyltar i eller på fastigheten. - Om du röker, tänk på att gå ut en bit från fastigheten så att rök inte kommer in till dina grannar. - Det är förbjudet att röka på balkongen, genom ett fönster eller inomhus under fläkten. - På grund av brandrisk och matos är det förbjudet att grilla på din balkong. - Mata inte fåglar från din balkong eller fönster, eftersom detta kan dra till sig möss och fåglar.
Inför inflyttning


- Kom överens med hyresvärden om vilken tid du vill få tillgång till lägenheten på tillträdelsedagen. Vanligtvis ska du få tillgång till din lägenhet klockan 12:00 första dagen då ditt kontrakt börjar gälla. Infaller den 1:a i månaden under en helg är det den första vardagen efter helgen som blir din tillträdesdag. - Teckna en hemförsäkring för ditt boende, som ska gälla under hela din hyrestid. - Gör din adressändring i god tid till Skatteverket. När du flyttar är det viktigt att du gör en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress ( www.skatteverket.se/flytta). Detta för att det påverkar bland annat rätten till bidrag, var man ska betala skatt och rösta. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring ( www.adressandring.se). Du ska vara folkbokförd i den lägenhet som du hyr av oss. Lägenhetsnumret är en del av din adress, och den står i ditt kontrakt. Lägenhetsnumret består av fyra siffror och visar på vilken våning lägenheten ligger, och var på våningen den är placerad. - Meddela din distrubitör för el, telefoni och bredband i god tid innan inflytt.
Hyran


- Hela hyran skall betalas i förskott varje månad. - Hyran ska betalas senast den sista vardagen i månaden. - Du är alltid skyldig att se till att hyran kommer in i tid, och att komma ihåg att reglera hyreshöjningar om du har stående överföring. - Betalar du inte hyran i tid skickar vi en påminnelseavi med en påminnelseavgift. - Vid upprepade förseningar kommer ditt hyresavtal att bli uppsagt. - Hyresavierna skickas ut varje månad den 15:e (ej helgdag) till din mailadress du angivit i ditt hyresavtal. Bevaka skärpkorg eftersom avierna ibland hamnar där. - På hyresavin står inloggningsuppgifter till Din Hyresvärd, där du skapar ditt konto. Där kan du se dina hyresavier och göra felanmälaningar.
Inför utflyttning


- Lägenheten och förråd skall vara noggrannt städade och rengjorda. Tänk på att rengöra ventiler, avloppsbrunnar i badrum, ugn och dra ut spisen för att rengöra bakom. - Innan avflyttning skall lägenheten besiktas. Detta skall göras då lägenheten är städad och tom. - Samtliga nycklar skall lämnas åter till hyresvärden. Har en nyckel kommit bort, skickas en faktura för kostnaden för bytet av låset till din nya adress. - Kom ihåg att säga upp eller flytta din el, telefoni och bredband i god tid. - Hyresvärden har rätt att visa lägenheten för nästkommande hyresgäst, efter överenskommelse om tid med dig. - Vi rekommenderar våra hyresgäster att boka en flyttsstädning i god tid inför utlflytt. - Om städningen ej är godkänd tillkommer 1500 kr per timme för den städning som krävs för att lägnenheten ska bli ren. - Vid försenat tillträde för nästkommande hyresgäst tillkommer kostad för detta, tex. för de kostander som inflyttande hyresgäst kan komma att få samt rätt till nedsättning av hyra då de inte fått tillträde enligt hyreslagen. - Om något behöver åtgärdas tillkommer kostnader för detta, samt eventuella kostader för nästkommande hyresgäst rätt tillnedsättning av hyra.
Bostadsbyte


- Ansökan om bostadsbyte ska alltid göras skriftligen. - För att ha möjlighet att få göra ett bostadsbyte måste du ha bott i din lägenhet i minst ett år. - Vid ett bostadsbyte måste de inblandade hyresgästerna få samtycke av sina respektive hyresvärdar. - Alla hyresvärdar ska skriftligen godkänna bytet. - För att få byta bostad ska det finnas beaktansvärda skäl, som exempelvids kan innebära att familjen växer och att man behöver en större lägenhet. - Bostadsbytet får inte innebära någon olägenhet för hyresvärden. - Kreditkontroll och arbetsgivarintyg kommer att inhämtas av den nya hyresgästen, liksom referens från nuvarande hyresvärd. - Vill du ansöka om bostadsbyte, skriv ut blanketten för bostadsbyte och skicka till vårt kontor. - Tänk på att skicka in blanketten i god tid innan du vill göra ditt byte, då handläggningstiden är 6-8 veckor. - Mer information hittar ni på länken nedan.
Skador och fel


Upptäcker du någon skada i din lägenhet måste du omgående kontakta oss, så att vi kan bedöma om vi behöver åtgärda skadan omedelbart. Om du inte gör detta och skadan förvärras kan du riskera att bli skadeståndsskyldig. Om det inte är akut kan du fylla i vår felanmälan. Felanmälan under vardagar 07:00-16:00
Ring: 073-551 39 34 Utanför arbetstid
Ring: 0498-21 01 80
Andrahandsuthyrning


- Du måste alltid ansöka om att få hyra ut i andra hand. - Ansökan ska alltid ske skriftligen. - Du måste lämna uppgifter på den som skall hyra i andra hand samt en kopia på andrahandskontraktet. - Du måste lämna de intyg som krävs utifrån dina skäl för din ansökan. - Hyresvärden måste skriftligen godkänna andrahandsuthyrningen innan du får hyra ut. Om du väljer att hyra ut ändå, kommer ditt hyresavtal att sägas upp. Från och med den 1 oktober 2019 kom en lagskärpning gällande andrahandsuthyrning. Om du hyr ut i andrahand utan skriftligt tillstånd från oss förlorar du ditt hyresavtal med omedelbar verkan. Möjligheten som tidigare fanns, att vidta rättelse för att förhindra en uppsägning, har utgått. Om Hyrevärden har medgivit att du får hyra ut din lägenheten i andrahand, är det viktigt att komma ihåg att det fortfarande är du som är ansvarig för hyresbetalningen och att lägenheten tas omhand. - Lägenheten övergår inte till den som hyr i andrahand, om du väljer att säga upp din lägenhet. - Du får aldrig ta ut högre hyra än den som gäller för lägenheten. Max +15% om du har lägenheten möblerad. -Korttidsuthyrning under sommaren är förbjuden. Hyr du ut blir ditt hyresavtal uppsagt.
Parkering


Det finns en separat intresselista för parkering på Lännavägen. Kontakta oss vid intresse. En parkeringsplats sägs per automatik upp då du säger upp ditt hyresavtal. Alla fastigheter har inte parkeringsplatser.
Brand


- Alla våra lägenheter har brandvarnare (om din lägenhet saknar brandvarnare eller den går sönder, kontakt oss så sätter vi upp en ny). - Testa din brandvarnare med jämna mellanrum så att ni vet att den fungerar. Byt batteri när brandvarnaren signalerar om att batterierna håller på att ta slut. - Om brandvarnaren slutar att fungerar kontakta oss så sätter vi upp en ny. - Det är viktigt att hålla trapphus fria från barnvagnar, kläder, skor mm för att låta räddnings- och sjukvårdspersonal komma fram och för att förhindra brand. Brandskyddsföreningens råd om vad man ska göra vid brand. - Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen. - Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet. - Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer. - Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte på lågorna. MER INFORMATION OM HUR DU KAN FÖREBYGGA BRAND HITTAR DU GENOM ATT TRYCKA HÄR.
Svarthandel


- Från och med den 1 oktober 2019 blev det brottsligt att köpa ett hyreskontrakt. - Den person som har köpt, sålt eller försökt att köpa/sälja ett hyreskontrakt av en annan hyresgäst förlorar hyresrätten med omedelbar verkan. - Den nya lagskärpningen från 1 oktober 2019 medför att försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning också skärps. - Vid upptäckt av svarthandel görs alltid polisanmälan.
Blanketter


På länken nedan kommer ni till blanketter som ni kan skriva ut och fylla i. Våra blanketter
Våld i nära relation


Våld i nära relation är tyvärr vanligare än man vill tro. Om du hör något misstänksamt från dina grannar uppmanar vi er att kontakta polisen. Ni kan även kontakta oss. Självklart kan du knacka på hos din granne, men du måste själv avgöra om det kan uppstå någon fara för din egen säkerhet. Får vi vetskap gällande om barn far illa anmäls detta alltid till polis och socialtjänst.
Sophantering


I alla våra fastigheter finns sopstationer för kompost,brännbart, papper, tidningar och plast. Det är jätteviktigt att ni alla sorterar rätt så att endast mat hamnar i komposten osv. Av matvaror blir det mycket plast, tänk på att platta ihop plastkartonger så mycket det går eftersom att det annars tar mycket plats. Kompostpåsar får ni vid Återvinningscentralerna, men går också att köpa i matvarubutiker. Glas, metall, elektronik och grovsopor odyl. måste man själv åka till återvinningen i Visby med. Lysrör och lågenergilampor måste ni åka till återvinningen med, tänk på att det finns kvicksilver i dessa. Mindre kartonger går att kasta i våra sorteringsbackar men ni måste platta ihop dem. Precis som det är viktigt att tänka på miljön, lika viktigt är det att tänka på era grannar. Har ni kartonger från möbler måste ni åka med dessa till återvinningen. Återvinningscentralens öppettider kan ni hitta här på Regionen hemsida för Återvinningscentraler.
GDPR


Under er hyrestid har vi era namn och kontaktuppgifter i hyresavtalet och i vårt fastighetssystem. Vi lämnar aldrig ut era uppgifter, förutom när det handlar om bekräftelse på ert abonnemang hos GEAB och ibland till Telia pga av fibern. När vi behöver koppla in hantverkare behöver ni först godkänna att vi lämnar ut ditt namn och telefonnummer, så att hantverkaren kan boka in en tid mer er. Den dag då ert hyresavtal upphör raderas era uppgifter i våra system och hyresavtal. Om ni har fyllt i en intresseanmälan raderas er anmälan efter 12 månader.

FELAMÄLAN

Felanmälan gör du direkt via ditt konto på Din Hyresvärd. Inloggningsuppgifterna står på hyresavin.