OM OSS

I oktober 2019 tog Wisby Living fastighetsbolag AB över ett antal fastigheter efter ett generationsskifte.

 

Cityfastigheter i Visby AB ägdes av Staffan Bergwall, när han gick bort 2015 ärvde hans fru bolaget. Under 2019 genomfördes ett generationsskifte som innebar att Cityfastigheter upplöstes genom delning och fastigheterna delades upp i två nya fastighetsbolag. 

Ägare och VD till Wisby Living fastighetsbolag AB är Patricia Holmén.